fakta wahabi
Bagian 7 - Khiyanah Ilmiyyah Dan Berbagai Strategi Licik Kaum Wahhabi

[7]  Mereka mencatut Nama Imam Madzhab Empat

Abdur Rahman al Khumais yang menulis buku Akidah Imam Empat Madzhab, dan sebenarnya semua isinya adalah dusta dan kebohongan terhadap para imam madzhab empat dengan dua alasan:

Pertama: Isi buku tersebut bertentangan dengan penegasan para ulama pengikut madzhab empat sendiri tentang akidah para imam mereka, para pendiri empat madzhab tersebut.

Kedua: Sanad-sanad riwayat yang disebutkan dari empat imam tersebut lemah sekali: [Al Kawtsari, Takmilah ar-Radd ‘ala Nuniyyah Ibn al Qayyim, hal.204-206.]

- Dalam sanad kepada Abu Hanifah terdapat Abu Muthi’ al Balkhi, seorang pembuat-buat riwayat-riwayat palsu sebagaimana ditegaskan oleh para ahli hadits. Dalam beberapa riwayat lain terdapat di dalam sanadnya Abu Muhammad ibnu Hayyan (dla’if), Nu’aim ibn Hammad (mujassim dan sering membuat-buat hadits palsu  sebagaimana komentar Ibnu ‘Adiyy), Nuh ibnu Abi Maryam Abu ‘Ishmah, anak tiri Muqatil ibn Sulaiman Syaikh al Mujassimah (Maha Guru Para Mujassim)

- Dalam sanad kepada Imam Malik terdapat Suraij ibn an-Nu’man (dla’if) dan Abdullah bin Nafi’ ash-Sha-igh (dla’if dan meriwayatkan ghara-ib dari Malik).

- Dalam sanad kepada Imam Syafi’i terdapat al ‘Isyari Abu Thalib Muhammad ibn Ali (Mughaffal), Abu al ‘Izz ibn Kadisy Ahmad ibn Ubaidillah, murid al ‘Isyari (mengaku membuat hadits palsu). Juga ada Abu al Hasan al Hakkari (tukang memalsu hadits).

0 komentar:

Post a Comment

 
Top