fakta wahabi
Asy-Syaikh al-‘Allamah Abdul Majid asy-Syarnubi (w 1348 H) salah seorang ulamaal-Azhar terkemuka menuliskan:

"فهوسبحانه لا يحده زمان ولا يقله مكان بل كان ولا مكان ولا زمان وهو الآن على ما عليهكان"

“Sesungguhnya Allah tidak dibatasi oleh waktu dan tidak diliputi oleh tempat. Dia ada tanpa permulaan sebelum segala sesuatu ada dan tanpa tempat, dan Dia sekarang-setelah menciptakan tempat- ada sebagaimana pada sifat-Nya yang Azali; ada tanpa tempat dan tidak terikat oleh waktu” [SyarhTâ-iyah as-Sulûk Ilâ Malik al-Mulûk, h. 60].

Beliau juga menuliskan:

"خلقالله العرش إظهارا لقدرته لا مكاناً لذاته"

“Sesungguhnya Allah menciptakan arsy adalah untuk menampakan tanda-tanda kekuasaan-Nya,dan bukan untuk menjadikannya sebagai tempat bagi Dzat-Nya” [Ibid, h. 29].

Kemudian dalam kitab kumpulan khutbah asy-Syaikh asy-Syarnubi,dalam permulaan salah satu tulisan khutbahnya; yaitu pada khutbah ke 3 dalambulan safar, beliau menuliskan sebagai berikut:

"الحمدلله المنزه في كماله عن الكيفية والأينِيَّة، المقدس في جَلاله عن الضِّديَّةوالنِّدِّية، المتعالي بألوهيته عن الفوقية والتحتية"

“Segala puji bagi Allah, Dia maha suci dalam kesempurnaan-Nya dari segala sifat benda (al-Kayfiyyah), dan dari segala tempat (al-Ayniyyah).Dia maha suci dalam keagungan-Nya dari segala penentang (adl-Dliddiyyah) dandari segala keserupaan (an-Niddiyyah). Dia maha suci dengan sifat ketuhann-Nya dari segala arah atas (al-Fawqiyyah) dan arah bawah (at-Tahtiyyah)” [DîwânKhuthab asy-Syarnûbiy, h. 16].

0 komentar:

Post a Comment

 
Top