fakta wahabi

Terjemah:

Fatwa Muhammad bin Saleh al Utsaimin dari Kumpulan Pelajaran dan Fatwa Di Madinah, th. 1416 H

Hukum menghadap makam Rasulullah untuk berdoa dan menyampaikan salam kepadanya.

Soal: Engkau melihat sebagian orang di Masjid ini (masjid Nabawi) berdiri menghadap makam Nabi dari berbagai arah dari masjid ini, apakah ini perkara yang disyari'atkan?

Jawab: Jika seseorang melakukan itu untuk tujuan menyampaikan salam, kita katakan kepadanya: "Hendaklah engkau mendekat ke makam karena ziarah ke makam harus dekat, adapun jika engkau bertujuan untuk berdoa; maka ada dua pendapat; Pertama; Jika doa diarahkan kepada Rasulullah maka itu adalah syirik besar mengeluarkanmu dari Islam, Ke dua; Jika engkau berdoa kepada Allah dengan menghadap ke makam; maka itu adalah bid'ah dan jalan kepada syirik. Subhanallah adakah masuk akal jika engkau berdoa dengan memalingkan wajah dari ka'bah?!

Catatan SATU SAJA Untuk Ibnu Utsaimin dan para pengikutnya: "DI MATA KALIAN RAJA KALIAN ADALAH ORANG KAFIR, karena dia berdoa mengangkat kedua tangannya di hadapan makam Rasulullah"

0 komentar:

Post a Comment

 
Top