sejarah islam
Nama-Nama Bulan Islam [ Sejarah Islam ]

Penamaan bulan-bulan dalam tahun Hijriyah disesuaikan dengan masa yang sedang mereka (Bangsa Arab) jalani.

1. Muharrom (محرم الحرام)

Nama bulan pertama. Artinya, yang diharamkan atau yang menjadi pantangan. Penamaan Muharrom, sebab pada bulan itu dilarang menumpahkan darah atau berperang. Larangan tersebut berlaku sampai masa awai Islam. Namun larangan berperang pada bulan itu tidak berlaku lagi sejak turun firman Allah SWT :

"Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusirmu. (Mekah)." (QS. 2/Al-Baqoroh: 191).

2. Shofar (ﺻﻔﺮ)

Nama bulan kedua. Artinya, kosong. Penamaan Shofar, karena pada bulan itu semua orang laki-laki Arab dahulu pergi meninggalkan rumah untuk merantau, berniaga, dan berperang, sehingga pemukiman mereka kosong dari orang laki-laki.

3. Robi’ul Awal (ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ)

Nama bulan ketiga. Berasal dari kata robi (menetap) dan awai (pertama). Maksudnya masa kembalinya kaum laki- laki yang telah meninggalkan rumah atau merantau. Jadi awai menetapnya kaum laki-laki di rumah. Pada bulan ini banyak peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Antara lain: Nabi Muhammad saw. lahir, diangkat menjadi Rasul, melakukan hijrah, dan wafat pada bulan ini juga.

4. Robi’ul Akhir/Tsani (ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮ / ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ)

Nama bulan keempat. Artinya, masa menetapnya kaum laki-laki untuk terakhir atau penghabisan. Dinamakan demikian juga karena bangsa Arab saat itu menggembalakan hewan ternak mereka pada rerumputan. Dan ada yang mengatakan bahwa dinamakan demikian karena bulan ini bertepatan dengan musim semi.

5. Jumadil Ula/Awal (جمادى الأولى)

Nama bulan kelima. Berasal dari kata Jumadi (kering/beku) dan awai (pertama). Penamaan Jumadil Awai, karena bulan ini merupakan awai musim karena bulan ini jatuh pada musim dingin, dimana air jumud (membeku) kemarau.

6. Jumadi Akhir/tsaniyah (جمادى الآخرة / ﺟﻤاﺪى ﺍﻟﺜﺎﻧﻲة)

Nama bulan keenam. Artinya, musim kemarau yang penghabisan. Sebelum masa Islam dinamakan jumadi sittah. Dinamakan demikian karena saat penamaan bulan ini jatuh pada musim dingin juga.

7. Rajab (ﺭﺟﺐ)

Nama bulan ketujuh. Artinya mulia. Penamaan Rojab, karena bangsa Arab tempo dulu sangat memuliakan bulan ini. Rajab termasuk dalam bulan-bulan suci. Dinamakan bulan Rajab karena bangsa Arab melepaskan tombak dari besi tajamnya untuk menahan diri dari peperangan. Dikatakan: Rajab adalah menahan diri dari peperangan.

8. Sya’ban (ﺷﻌﺒاﻦ)

Bulan kedelapan. Artinya berkelompok. Penamaan Sya’ban karena orang-orang Arab pada bulan ini, lazimnya berkelompok mencari nafkah. Ada juga Dinamakan demikian karena bangsa Arab saat itu berpencar ke berbagai tempat untuk mencari air.

9. Ramadhan (ﺭﻣﻀاﻦ)

Nama bulan kesembilan. Artinya sangat panas. Dinamakan demikian karena panas ramdhan mencapai puncaknya dan saat penamaan jatuh pada musim panas. Dimana periode ini disebut panas yang parah. Bulan Romadhon merupakan satu-satu mya bulan tersebut dalam Al-Qur’an. Satu bulan yang memiliki keutamaan, kesucian, dan aneka keistimewaan dikarenakan:

a). Pertama kali Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur-an.

b). Allah SWT jadikan malam Lailatul Qodar, yakni malam yang sangat tinggi nilainya, karena para malaikat turun untuk memberkati orang-orang beriman yang sedang beribadah.

c). Bulan ini ditetapkan sebagai waktu puasa wajib.

d). Kaum muslimin dapat menaklukkan kaum musyrik dalam perang Badar Kubro.

e). Nabi Muhammad saw. berhasil mengambil alih kota Mekah dan mengakhiri penyembahan berhala oleh kaum musyrik.

Dilihat dari fungsinya, bulan Romadhon memiliki beberapa nama, antara lain:

a). Syahrul Qur-an, adalah bulan pertama ayat-ayat Al-Qur’an diturunkan

b). Syahrul Tilawah, adalah bulan pembacaan Al-Qur’an. Maksudnya bulan untuk menekunkan diri (memperbanyak waktu) dengan membaca dan mempelajari Al-Qur’an.

c). Syahrul Shiyam, adalah bulan diwajibkan puasa bagi umat Islam.

d). Syahrul Shobri, adalah bulan untuk melatih kesabaran.

e). Syahrul Najah, adalah bulan pelepasan dari azab neraka (pengampunan).

f). Syahrul Rohmah, adalah bulan yang penuh limpahan rahmat.

10. Syawal (ﺷﻮﺍﻝ)

Nama bulan kesepuluh. Artinya, kebahagian. Mak­sudnya kembalinya manusia ke dalam fitrah (kesucian) karena usai menunaikan ibadah puasa dan membayar zakat serta saling bermaaf-maafan di bulan inilah saat Idul Fitri. Itulah yang membahagiakan. Dinamakan demikian juga karena saat itu unta betina kekurangan air susu.

11. Zulqoidah (ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺪة)

Nama bulan kesebelas. Bulan ini termasuk dalam bulan-bulan suci. Berasal dari kata Zul (pemilik) dan Qo’dah (duduk). Penamaan Zulqoidah, karena bulan itu merupakan waktu istirahat bagi kaum laki-laki Arab dahulu dan tidak berangkat untuk perang, karena bulan ini termasuk bulan haram yang tidak boleh perang.

12. Zulhijjah (ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠة)

Nama bulan keduabelas. Artinya yang menunaikan haji. Penamaan Zulhijjah, sebab didalam bulan ini umat Islam sejak Nabi Adam as. menunaikan ibadah haji.

0 komentar:

Post a Comment

 
Top